Taakverdeling team de Akker

Zie onderstaand tabel voor de taakverdeling per groep

Directeur

Jannie Meijer

Maandag t/m donderdag

Administratief medewerkster

Frida van Lenthe

Dinsdagmiddag en vrijdagochtend

Intern begeleider

Janine Mensen

Dinsdag en donderdag

Bouwcoördinator

Onderbouw

Tine Bosman

*

Bovenbouw

Annemieke Alfring

*

ICT-coördinator

Annemieke Alfring

Vrijdag

Rekencoördinator

Onderbouw

Ria Brink

*

Bovenbouw

Mirjan Scholten

*

Taalcoördinator

Annelien Gerholt

*

Specialist het Jonge Kind

Riëtte Bosman

*

Onderwijsassistentes

Willemijn Meinen

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag

Koen Dijk

Dinsdag t/m vrijdag

Margrieta de Weerd

Maandag, dinsdag en donderdag

Vakleerkrachten gymnastiek

Mathijs Kat

Dinsdag en vrijdag

Nathan Duim

Dinsdag en vrijdag

LIO-stagiaires

Charisa Reiber (vanaf februari)

Maandag t/m woensdag

Hilde Muskee (vanaf februari)

Maandag t/m woensdag

Conciërge

Harm van Faassen

Maandag t/m vrijdag