groep 7
juf Annelien, juf Annemieke

Foto's

Welkom bij onze schoolfoto's:
Breukenkwartet
Morgen gaan we oefenen bij rekenen met het omzetten van breuken in kommagetallen en andersom. Vandaag hier al even kennis mee gemaakt door een breukenkwartet te spelen.
Voorlichting “Halt” op school
In de klas kregen we een uur informatie over groepsdruk en wat dat met je kan doen. Zowel positief als negatief. Bij strafbare daden kan door toezichthouders en politie bureau “Halt” worden ingeschakeld. Een zinvolle les! De toezichthouder die mee was in uniform in de klas, maakte ook veel indruk. Alle leerlingen kregen een blaadje mee met tips om met groepsdruk om te gaan. Heel zinvol om dit ook nog eens thuis samen met uw zoon/dochter te bespreken. Het blaadje is hierbij ook als laatste foto nog toegevoegd.
Rekenles
Doel van deze les: Ik kan bepalen vanuit welke positie een foto is genomen.
Sinterklaasfeest
Een impressie van de ochtend. Wat een prachtige surprises en leuke gedichten zijn er weer gemaakt!!! Dank je wel hulppieten en hulpsinterklazen.
Dammen
Op woensdagmiddsg 8 januari is er schooldamtoernooi in de Binder. Informatie volgt nog.
 Pagina 1 / 3Volgende pagina >>>>